BİNA TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ

Temizlik

 • Kat maliklerinin konforlu yaşamını en üst seviyede tutmayı hedefleyen uzman ekibimizle; ISO 9001 gerekleri çerçevesinde
 • Hijyen kurallarına uygun ekipman ve kimyasallar kullanılarak, ortak alan temizliğinin gerçekleştirilmesi, denetimi ve takibi.

Teknik

 • Ortak alanlarda yer alan tüm elektrik, elektronik ve mekanik sistem ve ekipmanların en düşük enerji tüketimi ve arıza, en yüksek konfor ve güvenlik ilkesi ile işletilmesi.
 • Bakım, Acil Durum prosedürlerinin ISO 9001 gerekliliklerine uygun olarak hazırlanması.
 • Günlük, haftalık vb. periyotlarda bakım ve ayarlamaların yapılması, arızalara müdahale edilmesi.
 • Konfor seviyelerinin tutturulması için gerekli ayarların yapılması.
 • Ortak alanların inşai bakım, tamir, marangozluk ve küçük tadilat işleri.

Güvenlik

güvenlik
 • Projenin güvenlik senaryolarının hazırlanması.
 • Kat maliklerinin huzurlu ve konforlu yaşamını en iyi seviyede sağlamayı hedef edinmiş, eğitimli uzman kadromuz ile; proje güvenliği, denetimi ve acil durum müdahalelerinin gerçekleşmesi ve denetiminin sağlanması.

Muhasebe

 • İşletme bütçesinin, İşletme projesinin hazırlanması
 • Proje aidatlarının takibi ve tahsili.
 • Projenin enerji, su vb. konular ile ilgili masrafların ilgili kuruluşlara ödenmesi, sarfiyatlarının takibi, faturaların alınması ve muhafazası.
 • Proje sakinlerinin borç alacak, bütçe gerçekleşen durumlarını internet üzerinden izleyebilecekleri bir sistem kurulması.
 • Sayaç okumalarını otomasyon sitemi ile gerçekleştirerek, kat maliklerine pay edilmesi ve tahsili
 • Banka ilişkilerinin yönetimi ve işlemlerin yürütülmesi.

Sosyal Tesis Ve Fitness İşletmeciliği

© 2013 IBEGEGROUP. All rights reserved