PROJE ve YÖNETİM PLANI DANIŞMANLIK

  • Bina ve Yönetim Alternatif Modellerinin Değerlendirilmesi
  • Yönetim Planının Hazırlanması
  • Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması, Yönetim Planı ile Uygunluğunun Sağlanması
  • Bina Yönetimine İlişkin İhtiyaçların Belirlenmesi
  • Yönetim Hizmet Şartnamelerinin Hazırlanması
  • Tahmini İşletme Projelerinin Hazırlanması
  • Aidatların Belirlenmesi
  • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması
  • Tapu Müdürlüklerinde Alım Satım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

© 2005 IBEGEGROUP. All rights reserved